Energetyka

 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną stwarza konieczność rozbudowy istniejących elektrowni oraz inwestycje w nowe. Ogromne ilości wody niezbędnej do chłodzenia w procesie technologicznym wymagają zastosowania rurociągów przesyłowych spełniających wysokie wymogi fizyko – chemiczne. W potrzeby te idealnie wpasowują się rury GRP, których zastosowanie ma swoje kosztowo - efektywne uzasadnienie. Współpracując w tej dziedzinie z firmą Superlit Romania S.A. dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie realizacji inwestycji – począwszy od fazy projektowej, na próbach szczelności i końcowych odbiorach skończywszy.