Rury, panele niekołowe GRP do renowacji

 

Panele niekołowe GRP (ang.: Glass Reinforced Plastic) służą do renowacji kanałów metodą bezwykopową lub w otwartym wykopie. W zależności od potrzeb panele dobiera się tak, aby po zakończeniu inwestycji przeniosły one całość obciążeń konstrukcyjnych, jakimi poddawany był „stary” rurociąg, Jeżeli istniejący kanał zachował swoje parametry wytrzymałościowe możemy poprzez zastosowanie paneli polepszyć parametry hydrauliczne (współczynnik spływu) i wytrzymałościowe kanału z uwagi na zmieniające się warunki eksploatacji.

Zastosowanie kompozytu jako materiału budulcowego pozwala na taki dobór komponentów, aby gotowy wyrób spełniał stawiane przed nim wymagania fizykochemiczne. Niejednorodność strukturalna daje wiele możliwości w zakresie produkcyjnym, możliwość indywidualnego doboru składu i grubości poszczególnych warstw. W pełni zautomatyzowany proces produkcji i obróbki umożliwia dodatkowo elastyczną modulację struktury wyrobu tak, aby spełniał stawiane wymagania.

Panele wykonywane są metodą nawojową, w której każda warstwa stanowi oddzielny proces produkcyjny. Pełną strukturę ścianki rury uzyskuje się optymalnie wykorzystując właściwości podstawowych surowców:

  • żywicy jako spoiwa odpowiedzialnego za odporność chemiczną i temperaturową;
  • włókna szklanego ciągłego (ECR) – nawijanego pod odpowiednim kątem w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji;
  • włókna szklanego ciętego – dodatkowo zwiększającego wytrzymałość osiową;
  • piasku kwarcowego – wypełniacza

Włókno szklane i żywica występują w dziesiątkach rodzajów, co skutkuje niezliczoną możliwością kombinacji. Dodatkowym atutem jest w pełni zautomatyzowana produkcja oraz pełna kontrola nad każdym jej etapem. Aby jednak odnieść końcowy efekt na każdym etapie procesu technologicznego podstawą jest wiedzieć jak...