Separatory i osadniki

 

Mając na celu ochronę środowiska naturalnego oraz wychodząc naprzeciw wymogom Unii Europejskiej firma Namron Sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu serię urządzeń służących do separacji substancji ropopochodnych znajdujących się w ściekach deszczowych.

Separatory Namron zostały skonstruowane z myślą o ochronie wód powierzchniowych i podziemnych przed substancjami lekkimi niszczącymi nasz naturalny ekosystem. Zostały one zaprojektowane aby spełnić wymagania przepisów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, m. in. Normy PN-EN 858 cz.1 i 2. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. ścieki przed odprowadzeniem do śródlądowych wód powierzchniowych, wód morskich lub do ziemi powinny być oczyszczone, w stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych, których zawartość na odpływie nie powinna być większa niż 100 mg/dm3, a zawartość substancji ropopochodnych nie powinna przekraczać 15 mg/dm3.